PORTFOLIO ห้องน้ำสำเร็จรูป

Sort Portfolio By :  ห้องน้ำสำเร็จรูป 1.20 ม. * 1.80 ม. เมนดีลเลอร์จังหวัดกระบี่ สามารถปรับขนาด หรือนำไปประกอบภายในได้

          – ประปาก็ต่อท่อได้เลยมีวาวแล้ว แต่อ่างล้างหน้าไม่มีครับ ลำบากเวลาขนย้าย เสียหายง่าย
– กระจก
– สุขภัณฑ์ สายชำระ
– พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว
– โคมไฟ 1 จุด
– สวิตช์ไฟภายนอก 1 จุด
– จุดเชื่อมต่อท่อปะปา