เตรียมพร้อมรับมือภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

อย่างที่เราทราบกันคะว่าปี 2563 นี้จะเป็นปีแรก ที่จะเริ่มเก็บ “ภาษีที่ดินใหม่” หรือที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 (พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ” โดยประกาศให้เริ่มจัดเก็บ 31 สิงหาคม 2563 แทน

การวางแผนรับมือกัยภาษีที่ดินใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เราคิดคะ ถ้าหากเรารู้ และมีความเข้าใจในวิธีการเสียภาษีที่ถูกต้อง และรวมไปถึงขั้นตอนการลดหย่อนภาษีในรูปแบบต่างๆ เราก็จะสามารถทำให้ผู้มีที่ดินในครอบครองเยอะๆ สามารถเตรียมพร้อมเอาที่ดินที่มีมาทำประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

แต่ทะว่าการจะลงทุนเอาดี่ดินว่างเปล่ามาทำประโยชน์ให้เป็นพื้นที่ทำเงินได้นั้น เราจะต้องอาศัยการลงทุน หรือการขอสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ ดังนั้น นอกจากการศึกษาข้อกำหนดและวิธีการลดหย่อนภาษีแล้ว ก็อย่าลืมเตรียมศึกษาหาหนทาง วิธีการลงทุนบนที่ดินกันด้วยนะคะ

“ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง” หลังครม. มีมติให้ลดอัตราภาษีลง 90% ในปี 2563
ภาษีที่ดินใหม่นี้จะทำการจัดเก็บภาษีตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในครอบครอง โดยจะทำการจัดเก็บเป็นรายปี โดยแบ่งทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
– เกษตรกรรม
– ที่อยู่อาศัย
– อื่นๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรมและอยู่อาศัย
– ที่รกร้างว่างเปล่า