HW – C แบบ  Cold Form เหล็กกาวาไนช์ หรือเหล็กรีดเย็น

  • ความกว้างอาคาร : กว้างได้ถึง 15 เมตร แบบไม่มีเสากลาง วัดจากด้านนอกของผนังด้านหนึ่งไปยังอีกด้านฝั่งตรงข้าม
  • ความยาวอาคาร : ยาวได้ตามต้องการ วัดจากด้านนอกของหน้าขอบเสาไปยังด้านนอกสุดของเสาฝั่งตรงข้าม
  • ความสูงอาคาร : เริ่มตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป แนะนำไม่เกิน 6 เมตร
  • ความชันของหลังคา : ความลาดชันหลังคามีผลกับการระบายน้ำฝนบนหลังคา โดยปกติแล้วความลาดชันหลังคาเป็น 1 ต่อ 10
  • ระยะ(Bay) : ระยะระหว่างเสา 2 เสา แนะนำไม่เกิน 2 เมตร
  • โครงสร้างเสา COLD FORM : เหล็กกล่องรีดเย็น 2″x4″
  • โครงสร้างหลังคา COLD FORM : โครงหลังคาใช้เหล็กกาวาไนซ์ ด้วยระบบ Cold form เป็นเหล็กป้องกันสนิม ความหนา สังกะสี 150 ไมครอน เหล็กรับแรงดึงสูงถึง 5500KSC โครงเหล็กประกอบด้วยเหล็ก 2″x4″

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์