HR07 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า แพรกษา บางพลี คลองขุด

฿30,000

Happy Realestate 07 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า แพรกษา บางพลี​ คลองขุด

โกดัง และโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า  เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจ ของ Happy Franchise ทำธุรกิจขาย และให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ต่างๆได้แก่  โกดัง โรงงาน บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดิน  ฯลฯ

ขนาดพื้นที่  : 11 ไร่ 10,000 ตรม.

สร้างตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ​ 300-1000​ ตรม​

Location : https://goo.gl/maps/GBgkEx8DwWG2

 

HR07-01 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า แพรกษา บางพลี​ คลองขุด

ขนาดพื้นที่ : 300 ตรม.

ราคา : ฿36,000.00 / ต่อเดือน

 

HR07-02 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า แพรกษา บางพลี​ คลองขุด

ขนาดพื้นที่ : 420 ตรม.

ราคา : ฿48,000.00 / ต่อเดือน

 

HR07-03 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า แพรกษา บางพลี​ คลองขุด

ขนาดพื้นที่ : 300 ตรม.

ราคา : ฿30,000.00 / ต่อเดือน

 

HR07-04 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า แพรกษา บางพลี​ คลองขุด

ขนาดพื้นที่ : 300 ตรม.

ราคา : ฿30,000.00 / ต่อเดือน

 

HR7-05 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า แพรกษา บางพลี​ คลองขุด

ขนาดพื้นที่ : 300 ตรม.

ราคา : ฿31,600.00 / ต่อเดือน

 

HR7-06 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า แพรกษา บางพลี​ คลองขุด

ขนาดพื้นที่ : 305 ตรม.

ราคา : ฿36,600.00 / ต่อเดือน