โกดังสำเร็จรูป HW-C ระยอง นิคมเอเชีย

ผลงานโกดังสำเร็จรูปที่ระยอง ในนิคมเอเชีย

ขนาด : 15.00 x 30.00 x 5.00 m.

งานโครงสร้าง : HW-C

สถานที่ : จ.ระยอง ในนิคมเอเชีย

มีการปรับรูปแบบโครงหลังคาใหม่นะคะ