โกดังสำเร็จรูป HW-C ขนาด 15.00 x 16.00 x 5.00 m.

โกดังดังสำเร็จรูป หนองจอก มีนบุรี

โครงสร้าง :  HW-C

ขนาด :  15.00 x 16.00 x 5.00 m.

โครงการ : โกดังเก็บเครื่องสำอางค์ หนองจอก มีนบุรี

ระยะเวลาการติดตั้ง : 20 วัน