โกดังสำเร็จรูปลาดสวาย HW-HC : 30.00 x 41.00 x 9.00 m.

฿11,000,000

โครงสร้าง : HW-HC

ขนาด : 30.00 x 41.00 x 9.00 m.

ชั้นลอย : 12.00 x 18.00 m.

สถานที่ : ลาดสวาย

มูลค่าจัดจ้าง : 11,000,000 บาท