ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-HC : พันท้าย

฿1,785,442

ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-HC :

ขนาด : 12.00 x 32.00 x 6.00 m.
-ผนังก่ออิฐฉาบปูน 3 เมตร รอบอาคาร
– บานเกร็ด 2 เมตร รอบอาคาร
– ประตู 4.00 x 3.0 เมตร
– ประตูหนีไฟ 1 บาน

สถานที่ : พันท้าย

ราคา : 1,785,442 บาท (ไม่นี้ไม่รวมงานโครงสร้างพื้นและฐานราก)

(*ปัจจุบันมีการปรับราคางานโกดัง เนื่องจากราคาวัสดุที่มีการปรับขึ้น)