ผลงานโกดังสำเร็จรูป บางปลา HW-HC ขนาด 18.00X27.00X6.00 m.

฿1,400,000

อัพเดทผลงานโกดังสำเร็จรูป บางปลา ขนาด 18.00×27.00×6.00m.

สถานที่ : บางปลา

โครงสร้าง : HW-HC

ระยะเวลาการติดตั้ง : 7 วัน

มูลค่าจัดจ้าง : 1,400,000 บาท