ผลงานโกดังสำเร็จรูป จ.ขอนแก่น ขนาด 32.00 x 32.00 m. สูง 7.60 m.

ผลงานโกดังสำเร็จรูป Happy Warehouse สำหรับเก็บยา และเวชภัณฑ์ที่

สถานที่ : ขอนแก่น

โครงการ : โกดังเก็บยา และเวชภัณฑ์

โครงสร้าง : HW-HC

ขนาด : 32.00 x 32.00 เมตรสูง7.60 เมตร

รายละเอียด :

  • โครงสร้างเสาเป็นเสาเหล็กไวแฟรงค์(WIDE FLANGE)
  • โครงสร้างหลังคาTRUSS เป็นโครงเหล็กว่ากัลวาไนซ์ถัก
  • งานผนังEPS From หนา7 ซม.
  • งานหลังคาหลังคาEPS From หนา5 ซม.
  • โครงหลังคาออกแบบมาเพื่อรองรับโซล่าลูฟในอนาคต
    หมายเหตุ :
  • ราคานี้ไม่รวมงานประตูและหน้าต่าง
  • ราคานี้ไม่รวมงานพื้นฐานราก

มลูค่าการจัดจ้าง : 5,200,000 บาท