งานโกดังสำเร็จ คลองห้า ปทุมธานี HW-C 26.00 x 48.00 x 6.00 m

Updateผลงานโกดังสำเร็จรูปHappy Warehouse

โครงสร้าง : HW-C

ขนาด : 26.00 x 48.00 x 6.00 m

สถานที่ : คลองห้า ปทุมธานี